logo

Działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, Kopalnia Kostomłoty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 26-085 Miedziana Góra, Kostmołoty Drugie,
ul. Bugajska 89, udostępnia poniżej bezpłatnie do publicznej wiadomości skany dokumentów stanowiące plan połączenia oraz załączniki do planu połączenia, dotyczące planowanego połączenia:
1) Kopalnia Kostomłoty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 26-085 Miedziana Góra, Kostmołoty Drugie,
ul. Bugajska 89 nr KRS 0000277966, jako spółki przejmującej,
2) Team-Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kieclach, adres: ul. 1-go Maja 135, 25-614 Kielce jako spółki przejętej

 

Dokumenty do pobrania

 

Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra, województwo świętokrzyskie powstała w 2013 r. poprzez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych SA w Kielcach. Historia Kopalni Kostomłoty zaczęła się jednak dużo wcześniej, bo w latach 60 – tych XX w. i trwa do dziś.

logo
Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra, województwo świętokrzyskie powstała w 2013 r. poprzez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych SA w Kielcach. Historia Kopalni Kostomłoty zaczęła się jednak dużo wcześniej, bo w latach 60 – tych XX w. i trwa do dziś.
Zapewniamy wysoką jakość
wyrobów spełniających
wymagania Polskich Norm
i laboratoriów budownictwa 
Oferujemy
konkurencyjne ceny
Zapewniamy
stałą współpracę
Oferujemy dużą dyspozycyjność
i elastyczność cenową