Kopalnia Lipa - wydobycie wapienia jurajskiego

W sierpniu 2019 r. Kopalnia Kostomłoty rozpoczęła prace przygotowawcze i dostępniające na złożu „Lipa 1”. Uzyskała również koncesję na wydobycie wapieni z tego złoża (przeniesiono z Condite Sp. z o.o.). Prace przygotowawcze na złożu rozpoczęto w sierpniu 2019 r. Eksploatacja złoża wapieni jurajskich „Lipa 1” została rozpoczęta w październiku 2019r.

Granice zamierzonej eksploatacji wynikają z uwarunkowań geologiczno – górniczych złoża. Przedmiotem eksploatacji będzie kopalina główna, czyli wapienie jurajskie.
Złoże jest eksploatowane metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku stokowo-wgłębnym.
Zakłada się podział złoża na poziomy (piętra) na następujących rzędnych:
  • poziom I – 273,0, m.n.p.m. (poziom udostępniony),
  • poziom II – 261,0, m.n.p.m.,
  • poziom III – 249,0, m.n.p.m.,
  • poziom IV – 237,0, m.n.p.m..
Kopalnia Lipa komunikacyjnie połączona jest z drogą wojewódzką DW 766 (Pińczów – Morawica) drogą utwardzoną kruszywem, wykonaną we własnym zakresie. W przyszłości Spółka planuje rozpocząć sprzedaż kruszyw za pomocą transportu kolejowego. W temacie tym prowadzone są zaawansowane rozmowy PKP.