Oferta

Budownictwo i drogownictwo

 

Pyły [%]

Nadziarno [%]

SE4

FI [%]

LA

F [%]

CBR

Wodoprzepuszczalność [m/dobę]

Lipa

5,8

2

49

11

29

1,5

65

15,5

Główne wymagania

Podbudowa pomocnicza

12

10

40

-

40

7

60

-

Ulepszone podłoże

15

10

35

-

-

10

35

8

Przemysł szklarski. Do produkcji mączki szklarskiej.

Parametr

Gatunek *

S

E

G1

G2

Uziarnienie

0/2

CaO

54-55,5

54-55,5

54-55,5

50

Fe2O3 maks.

0,05

0,06

0,1

0,4

SiO2 maks.

1,0

2,0

2,0

4,0

Przemysł energetyczny. Neutralizacja zanieczyszczeń powstających podczas produkcji energii.

Parametr

Wymagania *

Lipa

Granulacja

0-30 mm

0/32 mm

CaCO3

> 95%

bd

NR+SiO2

< 3,5 %

0,39 %

Fe2O3

< 0,35 %

<0,10%

Al2O3

< 1,5 %

<0,10 %

MgCO3

< 0,8 %

bd

Przemysł hutniczy, stalowniczy. Topnik w procesach wielkopiecowych.

Parametr

Wymagania*

Lipa

Lipa- analiza chemiczna odwiertów

Uziarnienie

80-220

bd

bd

CaCO3

> 90 %

bd

98,03

MgCO3

< 4,0 %

bd

0,76 %

SiO2

< 2%

1,6%

1,0%

Rolnictwo - Nawozy wapniowe (wymagania jakościowe określone w Dz. U. Nr 183, poz. 1229)

Rodzaj wapna
nawozowego

Odmiana

Minimalna zaw. składników nawozowych CaO %

Inne wymagania

Lipa zawartość CaO= 54,6 %

Niezawierające magnezu

04

50

Odsiew na sicie 2 mm najwyżej 10%, przesiew przez sito 0,5 mm co najmniej 50 %

Spełnia

05

40

Spełnia

Przemysł cukrowniczy. Oczyszczanie soku buraczanego.

Parametr

Wymagania*

Lipa

Lipa- analiza chemiczna odwiertów

Granulacja

60-80, 70-90

-

-

CaCO3

97,5%

bd

98,03 %

MgCO3

<1%

bd

0,76 %

SiO2

< 1,2%

0,39%

0,99 %

Al2O3+Fe2O3

< 0,5%

0,20%

0,30 %

Ciężar właściwy

2,78 g/cm3

2,61 g/cm3

2,72 g/cm3

Nasiąkliwość

<5%

1,6%

2,6 %

Wytrzymałość na ściskanie

60-80 Mpa

bd

73 Mpa

Ścieralnośc na tarczy Boehmego

0,54 cm

bd

bd

Przemysł chemiczny

Parametr

Wymagania*

Lipa

Lipa- analiza chemiczna odwiertów

Uziarnienie

50-150 mm

-

-

CaCO3

> 82 %

bd

98,03

MgCO3

< 6,5 %

bd

0,76 %

SiO2

< 3,5%

1,6%

1,0%

Przemysł materiałów ogniotrwałych. Do produkcji wapiennych wyrobów ogniotrwałych.

Nazwa

Parametr

Jednostka

Wymagania

Lipa

Wapienne materiały ogniotrwałe, grupa L70

CaO

%

(w przeliczeniu na suchą masę)

>70

Spełnia

MgO

<30

Spełnia

Przemysł papierniczy. Produkcja celulozy, zmiękczanie wody, zobojętnianie ługów posiarczanowych.

Parametr

Wymagania*

Lipa

Lipa- analiza chemiczna odwiertów

CaCO3

>85 %

bd

98,03%

Fe2O3

< 0,20 %

<0,1%

0,11%