Usługi

Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. oprócz obsługi własnego zakładu świadczy również usługi sprzętem ciężkim w zakresie wydobycia kopalin, produkcji kruszyw i transportu wewnątrzzakładowego na terenie całego kraju.
W ostatnich latach obsługiwano takie firmy jak: Cemex (Kopalnia Skała, Kopalnia Łagów IV), Kopalnia Wapienia Morawica, Kopalnia Wapienia Czatkowice, Kopalnia Celiny, Jabo Marmi (Kopalnia Komańcza) oraz Kopalnia Głuchowiec.